znajdź nas na mapie

 

ELEKTRO-TRADING spółka z o.o.

 

ADRES:
ul. P.Gojawiczyńskiej 13
44-109 Gliwice

NIP: 631-010-03-60
REGON: 270501052
KRS: 0000069362
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł

 

Kontakt:
e-mail: et@elektro-trading.com.pl
tel. +48 (0-32) 330-45-70, 734-55-72
fax. +48 (0-32) 330-45-74, 734-55-70

 

Kontakt